Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku kładzie nacisk na prawidłowe kształtowanie
nawyków żywieniowych. Akcja opiera się na przeprowadzeniu lekcji w szkole na podstawie
specjalnie przygotowanych materiałów. Program ma na celu uświadomienie dzieciom,
że dbałość o zdrowie to nie zjedzenie na raz pół kilograma pomarańczy ale codzienne
spożywanie 5 porcji owoców, warzyw lub soku. Nasi uczniowie mają też możliwość wykazać
się zdobytą wiedzą podczas konkursu „Piję sok przez cały rok”. Jego głównym celem jest
zachęcenie dzieci do promowania idei zdrowego odżywiania w swoim otoczeniu.
Nasi uczniowie przygotowują projekt, w ramach którego tworzą albumy dotyczące zdrowego
odżywiania, wystawę z warzyw i owoców, sałatki i surówki oraz krótką inscenizację wiersza
Jana Brzechwy „Na straganie”.