konsultacje2

Nasza szkoła od września 2020 wdrożyła nową platformę komunikacji zdalnej – usługę firmy Microsoft – Office 365.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu (PDF)

Regulamin edukacji zdalnej 2020 r. (PDF)

Praca zdalna – Regulamin PSP 5

Procedury Bezpieczeństwa PSP 5.1.09.

Zasady organizacji zadań PSP 5 COVID(1)

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie_zagrożenia epidemicznego Covid-19

Regulamin MT