Program „CHROŃMY MŁODOŚĆ OD NARKOTYKÓW” realizowany był w Gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli w okresie od marca do listopada 2016 roku w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli. Program obejmował szkoły gimnazjalne z terenu Gminy Stalowa Wola i był współfinansowany ze środków Gminy Stalowa Wola.

Celem programu był wzrost świadomości młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania sięganiu przez nastolatków po substancje psychoaktywne, w tym dopalacze oraz zwiększenie dostępu i jakości zajęć alternatywnych o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym w środowiskach szkolnych.

Działania zrealizowane w ramach programu:

  • udział Liderów Młodzieżowych tj. Natalii Kotwicy, uczennicy kl. IIIA G, Natalii Sobiło, uczennicy kl. IIIB G oraz Sary Szkrabiak, uczennicy klasy IIIB G w warsztatach edukacyjnych pn. „Rola Lidera Młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników”, które odbyły sią w Koćmierzowie w dniach 15-17.04.2016 roku,
  • udział pedagoga szkolnego w warsztatach szkoleniowych pt. „Nowoczesna profilaktyka wobec eksperymentowania młodzieży z narkotykami”,
  • przeprowadzenie przez Liderów Młodzieżowych (pod opieką pedagoga szkolnego) warsztatów edukacyjno-profilaktycznych wśród uczniów następujących klas: IA G, IB G oraz IIIB G w październiku 2016 roku,
  • udział rodziców uczniów klas I-III G w spotkaniu z p.E.Nowaczewską, przedstawicielem Stowarzyszenia „INTEGRACJA” w Stalowej Woli na temat – „Dopalacze – zagrożenie dla dzieci i młodzieży”, które odbyło się w dniu 29.11.2016 roku.

Podczas spotkania p.E.Nowaczewska poinformowała rodziców o utworzonym w Stalowej Woli Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, dającym profesjonalne wsparcie osobom eksperymentującym i/lub uzależnionym oraz ich rodzinom.

Opracowała Renata Wojtanowicz – Sitarz.