Nasza placówka otrzymała tytuł Szkoły w Ruchu.

21_szkola

Można wyszukać ją na mapie szkół i przedszkoli: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu
Placówki oznaczone na zielono otrzymały tytuł, wnioski placówek oznaczonych na niebiesko są jeszcze weryfikowane.

Aktywnie wpisaliśmy się w trwający „Rok Szkoły w Ruchu”. Ogłosił go Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

 

List intencyjny:

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.