W naszej  szkole realizowane są następujące projekty w ramach programu eTwinning:

1. Projekt etwinningowy: Colours around Europe

2. Projekt etwinningowy: 27 Christmas cards travelling around Europe

3.Projekt etwinningowy: Let’s share our culture and create a story.

 

Projekt etwinningowy: Colours around Europe

Grupa realizująca: kl. IVb

Opiekunowie: p.Anna Siepetowska, Edyta Zakrzewska

Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Armenia, Słowenia, Słowacja, Litwa, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Czechy, Włochy

Cele:

– wzbogacenie słownictwa,

– umiejętność wykonywania prac różnymi technikami,

– wzbogacenie wiedzy nt. krajobrazów w krajach partnerskich,

– wykorzystanie języka angielskiego w celach komunikacyjnych,

– wymiana prac z innymi szkołami,

– zorganizowanie wystawy prac własnych i prac nadesłanych.

Działania:

Projekt trwa 5-6 tygodni.

1 tydzień: prezentacja szkół, przygotowanie prezentacji w Power Point, przygotowanie listy przydatnych słów;

2-4 tydzień: uczniowie wykonują zdjęcia szkół i jej okolicy, wykonują rysunki
i inne prace ręczne zainspirowane krajobrazami i kolorami obecnej pory roku;

3-4 tydzień: wysłanie prac mailem lub poczta tradycyjną do szkół partnerskich

5-6 tydzień: zorganizowanie wystawy prac własnych i nadesłanych przez szkoły partnerskie.

[nggallery id=39]

 

Projekt etwinningowy: 27 Christmas cards travelling around Europe
Kraje uczestniczące: Polska, Grecja, Litwa, Słowacja, Hiszpania, Turcja
Uczniowie realizujący projekt w ZSO1: klasa IVa
Opiekunowie: Monika Kolańska, Edyta Zakrzewska
Cele: Zaangażowanie uczniów w uczenie się i pisanie świątecznych życzeń, porównanie różnic, znajdowanie podobieństw w życzeniach składanych w Polsce i innych krajach. Przedstawienie obchodów Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach (tradycje, dekoracje itp.)
Opis:
Uczniowie wykonują kartki wielkiego formatu, piszą na nich życzenia świąteczne w języku ojczystym. Następnie kartki są wysyłane do innych krajów w celu dopisania na nich kolejnych życzeń w krajach partnerskich. Kartki na końcu powracają do kraju, w którym rozpoczęły swą podróż. Uczniowie za pomocą VOKI, będą tworzyć avatary, dzięki którym złożą życzenia świąteczne uczniom z innych szkół. W ten sposób uczestnicy projektu będą mieli okazję usłyszeć życzenia w różnych językach.
Wszystkie prace uczniów, zdjęcia i nadesłane materiały posłużą do wykonania ekspozycji świątecznej przy sali językowej.

[nggallery id=33]

[nggallery id=43]

 

 Projekt etwinningowy: Let’s share our culture and create a story.
Grupa pracująca nad projketem : klasa IIA ( grupa A ) Gimnazjum nr 7
Kraje uczestniczące w projekcie: Grecja, Polska, Dania
Opiekunowie: Krystyna Biczak, Edyta Zakrzewska
Ogólne założenia: Uczniowie komunikują się pomiędzy sobą w celu zebrania informacji o szkołach partnerskich, o życiu ich rówieśników oraz historii ich miejsca zamieszkania. Poprzez ankiety oraz kwestionariusze, jak również maile i sms będą mogli przyjrzeć się życiu uczniów w ich wieku. Końcowym etapem prac nad projektem jest stworzenie historii/ opowiadania, które ma miejsce
w szkole partnerskiej. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie krótkiej sztuki w oparciu
o opowiadanie/ historię nadesłane przez szkołę partnerską.
Cele:
– motywowanie uczniów do kreatywności i wytrwałości,
– wdrożenie uczniów do systematycznej pracy,
– kształcenie postawy odpowiedzialności za własne działania oraz wywiązywania się z powierzonych obowiązków,
– praca w zespole z uczniami uczącymi się języka obcego (j.angielski),
– praktyczne wykorzystanie języka obcego w działaniu,
-kształcenie postawy możliwości osiągniecia sukcesu,
-kształcenie postawy bycia obywatelem Europy.
Postępy działań: Uczniowie będą pracować nad projektem 1h/ co dwa tygodnie. Uczniowie powinni pracować w mieszanych grupach, powinni otrzymywać zadania, które będą mogły być oceniane przez nauczyciela. Nauczyciel powinien korzystać z materiałów wykorzystywanych w codziennej pracy. Opowiadanie/ historia dla szkoły partnerskiej powinna być skończona przed końcem lutego 2014r.
Oczekiwane rezultaty: Opowiadanie/ historia oraz krótka sztuka teatralna przygotowana przez szkoły partnerskie. Wszystkie inne zgromadzone materiały mogą służyć w celach edukacyjnych