Pedagog szkolny
mgr Renata Sitarz

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11.00 – 16:00
Wtorek – 8.00 – 13.00
Środa – 8.00 – 13.00
Czwartek – 8:00 – 13.00
Piątek – 7.30 – 12.30

Gabinet pedagoga mieści się na parterze obok sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszam.

Najważniejsze zadania:

  1. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  2. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

  3. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

  4. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

  5. organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

  6. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli, kierując do niej wszystkich potrzebujących,

  7. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.