eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów
elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii
Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we
współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami
do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i
nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Autor: Edyta Zakrzewska