Program społeczny „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA” został stworzony w celu
poszerzenia wiedzy uczniów na temat ich praw, które są zawarte w KONWENCJI O
PRAWACH DZIECKA. Konwencja to dokument, umieszczający dziecko w centrum działań.
Obejmuje ona wszystkie wymiary praw człowieka – polityczne, ekonomiczne, społeczne i
kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju. Jej celem jest poprawa
losu dzieci oraz zapewnienie im przez państwo, co najmniej podstawowych standardów
opieki i wychowania.
W bieżącym roku szkolnym do programu przyłączyło się 1898 szkół z całej Polski.

W ramach realizacji programu:
• uczniowie wszystkich klas będą uczestniczyć w zajęciach, poświęconych prawom dziecka
• na terenie szkoły zostaną rozwieszone plakaty, związane z przystąpieniem szkoły do
programu
• w dniu 20 listopada 2009 roku (w 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka) we wszystkich szkołach, które przystąpiły do programu zostaną zorganizowane
happeningi „BALONY DO NIEBA” pod patronatem UNICEF
• uczniowie mogą także wziąć udział w konkursie na stworzenie oryginalnego filmu,
ukazującego prawa dziecka ich oczami. Konkurs prowadzony będzie przez UNICEF we
współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.

Koordynatorem programu jest p.Renata Sitarz, pedagog szkolny.