PROJEKT SYSTEMOWY PT. „PIĘKNY UMYSŁ”

Od października 2012 roku w naszej szkole ruszył projekt pt. „PIĘKNY UMYSŁ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

W ramach projektu nasza szkoła realizuje następujące zajęcia:
– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją (p. Renata Wojtanowicz-Sitarz)
– zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnych z matematyki (p. Hanna Fronc, p. Zofia Bogusz)
– zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnych z przyrody (p. Zofia Maziarz)
– zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnych z języka angielskiego (p. Edyta Zakrzewska, p. Monika Kolańska, p. Krystyna Biczak)

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie z klas I-III uczęszczający do szkół podstawowych podległych Gminie Stalowa Wola, których rodzice wyrażą zgodę na udział dziecka w projekcie.

Celem głównym projektu jest: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 szkół podstawowych w Stalowej Woli dla 1148 uczniów z klas I-III, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w latach 2011-2013.

Autor: Monika Kolańska