Celem Programu społecznego Szkoła bez przemocy jest przeciwdziałanie przemocy
w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec
przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i
systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Program zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch
grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona
Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Program jest prowadzony pod patronatem
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.