GLOBE Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 109 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 19000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
3. Propagowanie naukowego podejścia do badania zajwisk przyrodniczych.

Głównymi sponsorami Programu są: Ministerswo Edukacji i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a koordynatorem wybranym przez Ministerstwo Edukacji, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

Uczniowie naszej szkoły przeprowadzaj± obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych i hydrologicznych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są droga internetową do bazy danych Programu.

Koordynatorem programu w szkole jest nauczycielka przyrody i biologii Barbara Wilczyńska.

Działania:

Globe Games 2014

               Jak co roku najaktywniejsi uczniowie naszego  gimnazjum z klasy IAG w składzie: Agata Bis, Beata Janiszewska, Wojciech Cetnarski, Marcelina Madej, Szymon Nowak, Justyna Pokrywka i Natalia Ziółkowska  brali udział w Ogólnopolskim Seminarium Globe Games 2014 w Iwoniczu pod opieką p. Barbary Wilczyńskiej.

W seminarium uczestniczyło ponad 250 uczniów z całego kraju. Zajęcia  terenowe odbywały się w Iwoniczu, Strzyżowie i okolicach. Uczestnicy mieli możliwość podziwiać piękno  Beskidu  Niskiego stanowiącego pogórze Karpat, prowadzić badania pokrycia terenu w Rezerwacie Prządki i warunków meteorologicznych w stacji meteo – Gwoździanka. Ponadto uczniowie brali również udział w zajęciach w hucie szkła w Rymanowie  i Muzeum w Bóbrce.

Udział w corocznym Ogólnopolskim Seminarium Globe Games umożliwia uczniom wszechstronny rozwój poprzez praktyczne działania, a także doskonale wpływa na integracje między uczniami z całej Polski.

„Globe Games 2013”
Tegoroczne seminarium naukowe dla uczniów „ Globe Games 2013 „ odbyło się w w dniach 8-11 czerwca 2013 w Darłowie/Darłówku. Tym razem naszą szkołę godnie reprezentowali :Małgosia  Cetnarska i Ewa Mazurkiewicz z kl.IIAG oraz Dawid Kufel z kl.IIIAG  pod opieką  mgr Barbary Wilczyńskiej. Uczniowie uczyli się w posługiwania   pirometrem  i luksomierzem , poznali pokrycie terenu i rodzaje wydm, zostali zapoznani  z zasadami nawigacji morskiej, kodem flagowym, zwiedzali elektrownie wiatrową. Zdobyli umiejętność wiązania węzłów morskich, uczestniczyli w pokazie ratownictwa morskiego. Na zakończenie Globe Games 2013  brali udział  w  pikniku zorganizowanym przez

Zespół Szkół Morskich w Darłowie, na którym nasz uczeń Dawid Kufel został nagrodzony za najaktywniejszego ucznia w patrolu. Udział w corocznym „Globe Games” umożliwia uczniom wszechstronny rozwój poprzez praktyczne działania, doskonale wpływa na integracje między uczniami z całej Polski.

Galeria zdjęć – GLOBE Games 2013

 [nggallery id=3].
GLOBE Games 2012

Pięciu uczniów naszego gimnazjum: Małgosia Cetnarska, Magda Dziedzic, Ewa Mazurkiewicz, Sylwia Łukasik i Piotr Małek wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „GLOBE Games 2012” w Jastrzębiej Górze.

Tematem tegorocznych zajęć plenerowych były badania klimatyczne, prowadzone w ramach międzynarodowego programu „GLOBE” w którym to uczestniczymy od ośmiu lat. Uczniowie pod opieką szkolnego koordynatora programu P.B.Wilczyńskiej, mieli możliwość przeprowadzenia badań w terenie, nabycie szeregu umiejętności takich jak: poruszanie się w nieznanym terenie przy pomocy mapy, kompasu i GPS-a, obsługiwanie sprzętu pomiarowego do badań wody, rozpoznawania roślin, dokonywania analizy pozyskanych wyników. Mieli również możliwość zintegrowania się z uczniami z różnych szkół z całego kraju.

W badaniach uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Myślę że była to niezapomniana przygoda i ciekawe doświadczenie.