Logopeda szkolny

mgr Sylwia Wojdyła

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11.40 – 15.20
Wtorek – 10.40 – 14.30
Środa – 8.50 – 15.30
Czwartek – 12:00 – 15.20
Piątek – 12.50 – 14.30

Gabinet logopedy mieści się na parterze obok dyżurki.

Serdecznie zapraszam.

Najważniejsze zadania:

  1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
  4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.