II etap Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy” realizowany jest
w klasie I „a” przez Małgorzatę Gorczycę. W Projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie klasy
pierwszej. Zajęcia odbywają się we wtorki i środy. Głównym cele Projektu jest wdrożenie
elastycznego modelu edukacji, dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe
wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego
dzieci rozpoczynających naukę w szkole odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji
kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gaardnera. Projekt
stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i
otwartości na wiedzę.