W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wygrywamy razem – podejmowanie działań profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, przygotowanego przez pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Projekt realizowany był w ramach Rządowego Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt skierowany był do nauczycieli, rodziców, uczniów klas III-cich gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu:

 • na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o projekcie
 • uczniowie otrzymali ulotki, dotyczące projektu oraz zawierające informacje o instytucjach, pomagających osobom doznającym przemocy
 • odbyły się emisje dwóch filmów, poświęconych problemowi radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
  • „Szkoła uczuć” – film przeznaczony dla uczniów
  • „W lepszym świecie” – film przeznaczony dla rodziców
 • uczniowie mający problemy w relacjach z rówieśnikami, osobami dorosłymi lub szukający pomocy o charakterze interwencyjnym mogli drogą e-mailową kontaktować się z terapeutami
 • Pani D.Kornek, dyrektor szkoły wzięła udział w zajęciach superwizyjnych, zorganizowanych dla osób zajmujących się pomaganiem innym, przeprowadzonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach
 • Pani R.Sitarz, pedagog szkolny wzięła udział w szkoleniu, związanym z realizacją w SOWiIK w Stalowej Woli programu korekcyjno-terapeutycznego „Dialog”
 • dla uczniów został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Kocha, lubi, szanuje? – bezpieczna randka”. Konkurs dotyczył wykonania projektu ulotki, związanego z zapobieganiem tzw. przemocy na randce.

Wyróżnienie w konkursie otrzymał
Adrian Jędrusiński, uczeń klasy IIIa G.

Adrianowi serdecznie gratulujemy!!!

Na podsumowanie projektu każdy uczeń z klasy IIIA G otrzymał kalendarz na 2013 rok oraz ulotkę, której projekt wykonał zwycięzca konkursu.