logo_wfWF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej  realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl.

Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Koordynatorem programu w  naszej szkole jest nauczyciel wychowania fizycznego Magdalena Malecka.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Zadania szkoły w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujemy szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiamy o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzemy zadania do realizacji w programie.

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie się do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możemy sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską.

3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

 • poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
 • zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
 • zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
 • zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
 • zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
 • ożywienie sportowe całej gminy;
 • systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
 • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
 • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
 • sportowe zaktywizowanie rodziców;
 • wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
 • atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
 • ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

4. Dokumentacja działań na blogu.

Swoje działania i osiągnięcia będziemy dokumentować na blogach:

– szkoła podstawowa http://blogiceo.nq.pl/zso1stalowka/sukcesy-sportowe-psp5/

– gimnazjum http://blogiceo.nq.pl/zso1stalowawola/sukcesy-sportowe-gimnazjum-nr-7/

Serdecznie zapraszamy do ich lektury!