Zajęcia SI

mgr Krzysztof Skrzypek

Godziny pracy:

Poniedziałek – 12.55 – 14.35
Wtorek – 8.00 – 9.00, 12.55 – 13.40
Czwartek – 12.55 – 15.30
Piątek – 12.55 – 14.35

Sala SI mieści się na II piętrze pokój nr 33.

Terapia integracji sensorycznej  SI.  Zajęcia odbywają się na sali wyposażonej w odpowiednie, specjalistyczne przyrządy. Uczestniczą w niej uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia w/w terapii bądź zdiagnozowani są przez szkolnego terapeutę SI. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, który zaczyna prawidłowo integrować bodźce, wywołując odpowiednie reakcje adaptacyjne u dziecka.