Program edukacyjny „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna na świecie” trwa!
Do programu UNICEF zgłosiło się ponad 670 szkół z całej Polski. Ponad 700 koordynatorów
– nauczycieli stara się uwrażliwić dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w
sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej, oraz zapoznać uczniów z trzema najistotniejszymi
obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną: edukacja, woda pitna,
żywność. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest pedagog Renata Sitarz.