BIBLIOTEKA

„Wciąż uczą i bawią Oparły się próbie czasu ….”

Nasza biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkoły i zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię.

W wypożyczalni mieści się księgozbiór liczący ok. 9000 książek. Korzystają z niego uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły oraz rodzice. W wypożyczalni czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

Księgozbiór naszej biblioteki jest już w pełni skomputeryzowany, nauczyciel- bibliotekarz pracuje w programie MOL-OPTIVUM, a elektroniczne katalogi są w tym systemie udostępniane w szkolnej sieci komputerowej. Systematycznie w miarę możliwości staramy się wzbogacać nasz księgozbiór o nowe, ciekawe pozycje książkowe, zbiory audiowizualne, które dobierane są pod kątem potrzeb wychowawczych szkoły, realizacji programów nauczania oraz zainteresowań czytelników.

W czytelni szkolnej znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej składające się z 4 stanowisk komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner). Centrum daje nam szerokie możliwości poszukiwania informacji na określony temat, jest miejscem gdzie uczniowie zdobywają umiejętność samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy, pod czujnym okiem opiekuna, uczą się docierać do każdej poszukiwanej informacji. W czytelni uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu prenumerowanych przez szkołę czasopism, a także z księgozbioru podręcznego. Czytelnia jest również miejscem konkursów czytelniczych, spotkań Koła Przyjaciół Biblioteki.

Nasza biblioteka jest miejscem, gdzie uczniowie chętnie spędzają wolny czas.

Nauczyciel – bibliotekarz mgr Mirosława Stańczak