logo_chronmy_mlod„CHROŃMY MŁODOŚĆ

– kompleksowy program  zapobiegania problemom wśród dzieci i młodzieży”,
realizowany przez Stowarzyszenie „Ruch Pomocy Psychologicznej – INTEGRACJA”
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU:

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.

Program realizowany jest w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. w 3 szkołach na terenie Stalowej Woli:

 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Zespole Szkół nr 4
 • Gimnazjum nr 2. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW:

 1. we wszystkich klasach gimnazjalnych  oraz w klasach VI-tych  szkół podstawowych zostaną przeprowadzone 3 – godzinne warsztaty profilaktyczno – edukacyjne z zakresu: „zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży” (tytuł zadania publicznego)
 2. będą prowadzone 2 grupy rozwojowe (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 4)
 3. uczniowie Gimnazjum nr 2 będą uczestniczyć w Treningu Zastępowania Agresji
 4. w  klasach I-szych  gimnazjum oraz VI-tych szkół podstawowych odbędą się spotkania z mediatorami
 5. w klasach II-ich gimnazjum odbędą się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli
 6. w klasach III-ich  gimnazjum odbędą się spotkania z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:

 1. Będą prowadzone dwie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (kierowane do rodziców ze wszystkich szkół – jedna na terenie Gimnazjum nr 2 (zajęcia odbywają się we wtorki 16.30 – 19.30), druga – na terenie MONAR-u  (jęcia odbywają się w piątki 16.30 – 19.30 ).
 2. Podczas wywiadówek szkolnych zostanie przeprowadzona przez p. Marię Dekert – dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli prelekcja  (w naszej szkole w dniu 25.11.2014 roku).

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI:

1. zostanie przeprowadzone 16 – godzinne szkolenie pt. „Jak budować relacje z uczniami, wychowankami i ich rodzicami” dla 2 grup chętnych nauczycieli ze wszystkich szkół (I grupa 21 – 22 listopada, II grupa 28 – 29 listopada),

2. w Gimnazjum nr 2 odbędzie się szkolenie pt.” Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” – listopad.

DYŻUR PSYCHOLOGA:

w naszej szkole w każdy poniedziałek w godzinach od 13.15 do 15.30 pełni dyżur p. B.Szmyd, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Pani B.Szmyd udziela porad rodzicom, uczniom oraz nauczycielom.

 

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE, INTEGRUJĄCE CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ:

1. w październiku w każdej szkole zostanie przeprowadzona kampania informacyjna, związana z Międzynarodowym Dniem Mediacji

2. w grudniu w każdej szkole zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany dla 2  domów dziecka: w Bobrówce koła Lwowa, oraz w Przemyślenicach na Ukrainie.