Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA trwa od 2002 roku. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów. Nasza szkoła bierze udział już kolejny raz. Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO „Matematyka z plusem”.

Główne cele projektu:

  • badanie efektywności nauczania,
  • podniesienie poziomu kształcenia,
  • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

W naszej szkole objęty projektem jest przedmiot matematyka a dotyczy wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum.

Uczestnicy LEPSZEJ SZKOŁY:

  • otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów,
  • porównują wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski,
  • dobrze planują swoją pracę na cały rok szkolny,
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

W ramach projektu wszyscy matematycy naszej szkoły realizują program „Sesja z plusem”.