wybory

W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiło się wielu kandydatów. Pojawiły się hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów. W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:
* Oliwia Zębala, kl. VIIIa – przewodnicząca SU,
* Eliza Dąbek, VIIIa – zastępca przewodniczącego SU,
* Aleksandra Gancarz, kl. VIIIa – skarbnik.
Pośród młodszych dzieci z klas 1-3 również wyłoniony został skład Małego Samorządu:
* Piotr Drag, kl. IIIb – przewodniczący,
* Mikołaj Ligęza, kl. IIa – zastępca,
* Nela Walicha, kl. Ia – skarbnik.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizacji zaplanowanych obietnic. 😀😀😀